07 bước đăng ký BHYT online đối với người thuộc hộ nghèo

Chủ đề   RSS   
 • #594361 28/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (906)
  Số điểm: 28632
  Cảm ơn: 79
  Được cảm ơn 848 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  07 bước đăng ký BHYT online đối với người thuộc hộ nghèo

  Ngày 21/11/2022, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3510/QĐ-BHXH Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg.
   
  07-buoc-dang-ky-bhyt-online-doi-voi-nguoi-thuoc-ho-ngheo
   
  Theo đó, quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo đa chiều/hộ NLNDN
   
  Bước 1: Người tham gia thực hiện kê khai theo Mẫu 01-TK trên Cổng Dịch vụ công cho cá nhân hoặc các thành viên của hộ gia đình (HGĐ) tham gia BHYT trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm.
   
  Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin để xác định nơi cư trú (cấp tỉnh, cấp huyện), xác thực thông tin từng thành viên kê khai trong cùng HGĐ với CSDL quốc gia về Dân cư.
   
  Xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo đa chiều/người thuộc hộ cận nghèo/người thuộc hộ NLNDN do cơ quan BHXH theo dõi và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến. 
   
  Trường hợp nơi cư trú chưa đúng hoặc thành viên kê khai không cùng HGĐ hoặc không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết để liên hệ với cơ quan Công an duyệt danh sách. Sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.
   
  Bước 3: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng ngay khi giao dịch thành công.
   
  Bước 4: Sau khi nhận được số tiền của người tham gia, Hệ thống phần mềm tự động:
   
  - Ghi nhận số tiền vào phần mềm Kế toán tập trung và tạo lập hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ vào mã đơn vị quản lý riêng tại cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện nơi người tham gia cư trú.
   
  - Cập nhật hồ sơ, xác định thời gian tham gia, ghi quá trình đóng BHYT cho người tham gia và tổng hợp số tiền phải đóng của người tham gia (Mẫu C69- HD), xác định số tiền trích thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (Mau D11-TS) theo quy định.
   
  - Phân bổ ngay số tiền đã thu của người tham gia (Mau C83-HD), xác định số tiền chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (Mau D12-TS) theo quy định.
   
  - Tạo lập dữ liệu giá trị sử dụng thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định.
   
  Bước 5: Sau khi hệ thống phần mềm thực hiện Bước 4, cán bộ thu, sổ thẻ kiểm tra hồ sơ, dữ liệu, trình Giám đốc BHXH tỉnh/huyện ký số thẻ BHYT bản điện tử hoặc in thẻ BHYT bản giấy theo quy định, chuyển cán bộ tiếp nhận và trả kết quả.
   
  Bước 6: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận dữ liệu hoặc thẻ BHYT bản giấy, thực hiện việc phát hành, trả kết quả cho người tham gia; kết thúc quy trình giải quyết trên Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.
   
  Bước 7: Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc Thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.
   
  *Thủ tục đăng ký tham gia BHYT đối với đối tượng khác
   
  Bước 1: Người tham gia thực hiện kê theo Mẫu 01-TK trên cổng Dịch vụ công cho cá nhân hoặc các thành viên của HGĐ tham gia BHYT trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai. 
   
  Bước 2: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin để xác định nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú (cấp tỉnh, cấp huyện), xác thực thông tin của chủ hộ, các thành viên HGĐ cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú với CSDL quốc gia về Dân cư.
   
  Xác định thứ tự tham gia BHYT của từng thành viên được giảm trừ mức đóng trong CSDL BHXH Việt Nam và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.
   
  Trường hợp xác định nơi cư trú hoặc xác thực thông tin của chủ hộ chưa đóng đúng hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú/tạm trú với CSDL, quốc gia về dân cư.
   
  Hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú hoặc thông tin chủ hộ chưa đúng hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú/tạm trú với CSDL quốc gia về dân cư để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh.
   
  Sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH
   
  Bước 3, Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7: Thực hiện tương tự quy trình đăng ký BHYT online của người thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.
   
  Xem thêm Quyết định 3510/QĐ-BHXH có hiệu lực ngày 01/01/2023 thay thế Quyết định 1187/QĐ-BHXH.
   
  113 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594673   29/11/2022

  07 bước đăng ký BHYT online đối với người thuộc hộ nghèo

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Hiện nay internet phát triển ngày càng mạnh mẽ. Các quốc gia phát triển đã áp dụng internet vào hầu hết các thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu,... Việc này giúp nâng cao năng suất thực hiện các thủ tục, giảm bớt lượng công việc và giúp ích rất nhiều trong việc quản lý dữ liệu. Do đó, việc tổ chức hệ thống cho phép thực hiện các thủ tục đăng ký BHYT online là rất phù hợp với bối cảnh hiện nay.

   
  Báo quản trị |