06 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019

Chủ đề   RSS   
 • #518399 18/05/2019

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1896 lần


  06 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019

  06 nhóm việc cấm cán bộ, công chức, viên chức làm từ 1/7/2019

  Luật phòng chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 quy định:

  Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

  a) Cán bộ, công chức, viên chức;

  b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

  c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  d) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

  đ) Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ

  Theo đó, những người có chức vụ, quyền hạn không được làm những việc sau đây:

  1.  Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;

  2.  Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

  3.  Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

  4.  Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

  5. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  6.  Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

  Ngoài ra,

  -  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

  -  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

  -  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.


  Xem thêm:

  >>> Lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

  >>> Bảng lương dành cho cán bộ, công chức áp dụng từ ngày 1/7/2019

  >>> Cán bộ, công chức nên biết 17 thay đổi này từ 1/7/2019

   
  51107 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  bvbmt (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518463   19/05/2019

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 166 lần


  Những người có chức có quyền đang nắm trong tay sức mạnh quyền lực của vị trí họ đảm nhiệm. Vậy nên rõ ràng cần có nguyên một Luật quy định chi tiết, cụ thể nhiện vụ quyền hạn của họ. Quy định tất cả những việc họ không được làm để đảm bảo đến mức tối đa người đó sử dụng quyền lực đúng mục đích và hạn chế tối thiểu trường hợp lạm dụng quyền lực và dùng vào cho những mục đích cá nhân. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tinh1445 vì bài viết hữu ích
  phamvanhoangvhxh@gmail.com (06/06/2019)