06 nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh từ 15/02/2023

Chủ đề   RSS   
 • #596908 07/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2165)
  Số điểm: 75504
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1605 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  06 nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh từ 15/02/2023

  Nghị định 128/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Trong đó, quy định về một số điều bị nghiêm cấm trong hoạt độngđiện ảnh.

  Đây là nội dung tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao ; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

  06 Nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh

  Theo Điều 6 Nghị định 128/2022/NĐ-CP quy định về nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh như sau:

  (1) Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

  (2) Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về an ninh mạng;

  (3) Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa;

  (4) Gây tổn hại đến các giá trị văn hóa, lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam; truyền bá tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội;

  (5) Thể hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân;

  (6) Kích động, chống đối việc thi hành Hiến pháp, pháp luật.

  Ngoại trừ hành vi sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài có giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 13 Luật Điện ảnh.

  Mức xử phạt: đối với vi phạm quy định về nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh sẽ phạt tiền từ 40-50 triệu đồng

  Hình thức xử phạt bổ sung:

  Đình chỉ các hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam; phát hành phim; phổ biến phim; quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

  Biện pháp khắc phục hậu quả:

  - Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6;

  - Buộc xin lỗi cá nhân bằng văn bản đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6;

  - Buộc tiêu hủy phim hoặc buộc xóa bỏ phim hoặc buộc gỡ bỏ phim trên không gian mạng hoặc buộc loại bỏ nội dung vi phạm trong phim và những vật phẩm liên quan đến phim có nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều 6.

  Ngoài ra, còn một số nội dung nổi bật như:

  Vi phạm về nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phổ biến phim 

  Phạt tiền đối với một trong các hành vi vi phạm về nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phổ biến phim như sau:

  - Từ 05-10 triệu đồng đối với hành vi không miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định;

  - Từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm điều kiện để phổ biến phim đối với từng hình thức phổ biến phim theo quy định;

  - Từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo theo quy định;

  - Từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi không dừng việc phổ biến phim khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Vi phạm về phổ biến phim trên không gian mạng

  Phạt tiền đối với một trong các hành vi vi phạm về phổ biến phim trên không gian mạng sau đây:

  - Từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi không thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện phổ biến phim theo quy định;

  - Từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ theo quy định;

  - Từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi không triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm theo quy định;

  - Từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm một trong các điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định;

  - Từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim; để người sử dụng dịch vụ báo cáo về phim vi phạm theo quy định;

  - Từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi không gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi không ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

  Ngoài ra, còn buộc gỡ bỏ phim trên không gian mạng đối với hành vi vi phạm về phổ biến phim trên không gian mạng

  Xem chi tiết tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

   
  398 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598394   31/01/2023

  nguyentanviet2000
  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1544
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 41 lần


  06 nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh từ 15/02/2023

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Chúng ta nên cấm các nội dung kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa. Để tránh những nội dung tiêu cực và độc hại này ảnh hưởng tới con em chúng ta.

   
  Báo quản trị |  
 • #598435   31/01/2023

  06 nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh từ 15/02/2023

  Cảm ơn những thông tin vô cùng hưu ích từ bài viết của bạn, các hành vi bị nghiêm cấm này là nhằm tạo dựng một nền điện ảnh nước nhà lành mạnh, bảo vệ các giá trị truyền thống của dân tộc, hạn chế những sản phẩm điện ảnh có nội dung phản cảm, cổ súy những văn hóa phẩm không lành mạnh.

   
  Báo quản trị |  
 • #598440   31/01/2023

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1312)
  Số điểm: 10171
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  06 nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh từ 15/02/2023

  Phim ảnh là một kênh truyền bá nội dung phổ biến do đó cần kiểm soát chặt chẽ các nội dung trình chiếu, tránh trường hợp gây phương hại đến cá nhân, tổ chức, cũng như lịch sử, an ninh quốc gia. Việc ban hành quy định chi tiết hơn về nội dung này theo mình đây là việc cần thiết.

   

   
  Báo quản trị |