06 loại hàng hóa dịch vụ không được áp dụng Luật Giá 2023

Chủ đề   RSS   
 • #604324 28/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  06 loại hàng hóa dịch vụ không được áp dụng Luật Giá 2023

  Luật Giá 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2023 thay thế Luật Giá 2012. Trong đó, có một số điểm mới tác động đến thị trường về giá trong thời gian sắp tới như sau:

  06-loai-hang-hoa-dich-vu-khong-duoc-ap-dung-luat-gia-2023

  1. Những loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng luật riêng
   
  Cụ thể tại Điều 3 Luật Giá 2023 có quy định việc áp dụng Luật Giá 2023 và pháp luật có liên quan thực hiện như sau:
   
  Theo đó, trường hợp có quy định khác nhau về giá giữa Luật Giá 2023 và luật khác được ban hành trước ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2024) thì thực hiện theo quy định của Luật Giá, trừ trường hợp quy định sau đây.
   
  Việc định giá của Nhà nước đối với một số mặt hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan như sau:
   
  (1) Giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
   
  (2) Giá nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.
   
  (3) Giá điện và giá các dịch vụ về điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực.
   
  (4) Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
   
  (5) Học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
   
  (6) Tiền bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan, tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được, tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
   
  2. Nguyên tắc và căn cứ định giá hàng hóa, dịch vụ của Nhà nước
   
  Theo Điều 22 Luật Giá 2023 quy định nguyên tắc và căn cứ định giá của Nhà nước được thực hiện như sau:
   
  - Nguyên tắc định giá của Nhà nước được quy định như sau:
   
  + Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hợp lệ; lợi nhuận (nếu có) hoặc tích lũy theo quy định của pháp luật (nếu có) phù hợp với mặt bằng thị trường; bảo đảm phù hợp với cung cầu hàng hóa, dịch vụ, điều kiện thị trường tại thời điểm định giá và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ;
   
  + Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng.
   
  + Xem xét, điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi. Trường hợp điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ công trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được thực hiện theo từng thời kỳ quy định tại hợp đồng dự án.
   
  - Căn cứ định giá của Nhà nước được quy định như sau:
   
  + Yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm định giá hoặc thời gian xác định yếu tố hình thành giá trong phương án giá phù hợp với đặc điểm, tính chất của hàng hóa, dịch vụ.
   
  + Quan hệ cung cầu của hàng hóa, dịch vụ, nhu cầu của thị trường và sức mua của đồng tiền; khả năng thanh toán của người tiêu dùng.
   
  + Giá thị trường trong nước, thế giới và khả năng cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ.
   
  3. 05 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận thẩm định giá
   
  Căn cứ Điều 54 Luật Giá 2023 đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
   
  - Doanh nghiệp thẩm định giá bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  + Không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Giá 2023 trong 03 tháng liên tục.
   
  + Phát hành chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá do người không phải là thẩm định viên về giá ký với vai trò thẩm định viên về giá.
   
  + Các trường hợp đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, xử lý vi phạm hành chính và hình sự.
   
  - Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  + Kê khai không đúng hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
   
  + Không phát hành chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá trong 12 tháng liên tục.
   
  + Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp không khắc phục được vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Giá 2023.
   
  + Tự chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
   
  + Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   
  - Trong thời gian bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá không được ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá và không được phát hành chứng thư thẩm định giá. Doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành.
   
  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá tại thời điểm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu về thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại điểm i khoản 2 Điều 53 Luật Giá 2023.
   
  Chi tiết Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
   
  291 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận