06 giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kinh phí triển khai dự án phát triển định danh

Chủ đề   RSS   
 • #606973 21/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1950 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  06 giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kinh phí triển khai dự án phát triển định danh

  Ngày 20/11/2023 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 478/TB-VPCP năm 2023 tải Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
   
  06-giai-phap-thao-go-vuong-mac-ve-kinh-phi-trien-khai-du-an-phat-trien-dinh-danh
   
  Theo đó, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:
   
  (1) Khuyến khích địa phương thực hiện thuê dịch vụ CNTT
   
  Trước mắt, để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí triển khai Đề án 06, qua báo cáo của UBND thành phố Hà Nội và Bộ TTTT, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ nguồn chi thường xuyên trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao.
   
  (2) Làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh vốn đầu tư công cho CNTT
   
  Văn phòng Chính phủ khẩn trương chủ trì, làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ TTTT, Bộ Công an và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh tại:
   
  - Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
   
  - Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất điều chỉnh văn bản theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.
   
  (3) Bộ TTTT nghiên cứu sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP trình Chính phủ trước ngày 31/12/2023
   
  - Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ ban hành trước ngày 31/12/2023.
   
  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chung về định mức - kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tính đến yếu tố đặc thù của sản phẩm công nghệ thông tin, tập trung vào định mức, đơn giá, chi phí xây dựng và đánh giá, công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2023.
   
  - Phối hợp với Bộ Công an rà soát, bổ sung Trung tâm dữ liệu quốc gia vào Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quý IV năm 2023.
   
  (4) Hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 2023
   
  Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu năm 2023 để bảo đảm lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin có tính đặc thù.
   
  Quy định cụ thể về tiêu chí xác định sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước, sản phẩm công nghệ thông tin có tính chất đặc thù.
   
  (5) Bộ Tài chính sẵn sàng bố trí kinh phí trong trường hợp Quốc hội thông qua Nghị quyết
   
  Trường hợp Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có khoản dự toán kinh phí của các bộ, ngành đề xuất cho các nhiệm vụ mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT (trong đó có Đề án 06).
   
  Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định.
   
  (6) Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương khác
   
  - Rà soát, xây dựng và ban hành các định mức đặc thù của ngành, địa phương (nếu cần thiết) để phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng CNTT và Công văn 5440/BTTTT-CĐSQG năm 2023 của Bộ TTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.
   
  - Thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ đang chậm, chưa hoàn thành theo thời hạn được Chính phủ, Thủ tướng giao tại Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2023, Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2023, Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2023, Công văn 452/TTg-KSTT năm 2023Công văn 7323/VPCP-KSTT năm 2023.
   
  Xem thêm Thông báo 478/TB-VPCP năm 2023 tải ban hành ngày 20/11/2023.
   
  63 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận