06 điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ đề   RSS   
 • #566529 13/01/2021

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (555)
  Số điểm: 6723
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  06 điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  lưu ý trong ngày bầu cử

  Những điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử

  Tại Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Nội vụ đã hướng dẫn rõ một số điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử cụ thể tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư quy định như sau:

  Thứ nhất, về thái độ của các thành viên Tổ bầu cử

  Trong quá trình diễn ra việc bỏ phiếu, các thành viên Tổ bầu cử phải ân cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Các thành viên Tổ bầu cử được phân công đảm nhiệm từng công việc trong ngày bầu cử phải chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công và hỗ trợ thành viên khác hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổ bầu cử.

  Thứ hai, cử tri không tín nhiệm người ứng cử

  Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử);

  - Không khoanh tròn;

  - Không được đánh dấu trên phiếu bầu;

  - Không được viết thêm,

  - Không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu;

  - Không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu;

  - Không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào)

  - Gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

  Thứ ba, sử dụng hòm phiếu phụ

  Trường hợp phải sử dụng hòm phiếu phụ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử chịu trách nhiệm kiểm tra số lượng phiếu bầu khi phát ra cho thành viên Tổ bầu cử để mang theo cùng với hòm phiếu phụ đến các cử tri là:

  - Người ốm đau, già yếu, khuyết tật;

  - Người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng;

  - Người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ;

  - Người đang bị cách ly xã hội tập trung tại các cơ sở điều trị Covid-19 hoặc các địa điểm cách ly tập trung khác và người đang bị cách ly tại nhà (nếu có);

  - Những khu vực bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt, để thực hiện việc bỏ phiếu do không đến được phòng bỏ phiếu.

  Sau khi những cử tri này bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu.

  Thứ tư, cử tri yêu cầu đổi phiếu do gạch hỏng

  Nếu cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu khác do gạch hỏng, Tổ bầu cử phải thu hồi phiếu gạch hỏng của cử tri, sau đó mới được phát phiếu bầu khác.

  Thứ năm, bổ sung tên cử tri bỏ phiếu nơi khác

  Khi cử tri có Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc do chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân cấp đề nghị thì tên của cử tri đó được bổ sung vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu của xã nơi được ghi trong giấy chứng nhận thì Tổ bần cử phải hướng dẫn người đó đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ghi trong giấy chứng nhận để bổ sung vào danh sách cử tri.

  Danh sách cử tri bổ sung phải xác định rõ những người này được bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Sau khi có danh sách cử tri bổ sung do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, Tổ bầu cử mới được phát phiếu bầu cho những cử tri này; khi những cử tri này đã bỏ phiếu xong thì Tổ Bầu cử phải đóng dấu “Đã bỏ phiếu” lên Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Tổ bầu cử phải ghi danh sách cử tri bổ sung để theo dõi riêng và tổng hợp số liệu sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

  Thứ sáu, đảm bảo an toàn trong ngày bầu cử

  Tổ bầu cử không được để những người không có nhiệm vụ vào phòng bỏ phiếu. Không ai được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, … vào địa điểm bỏ phiếu.

  Ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Cập nhật bởi NgocHoLaw ngày 13/01/2021 05:14:12 CH
   
  2007 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận