05 trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Chủ đề   RSS   
 • #597394 27/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  05 trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

  Bên cạnh các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, người dân cần nắm rõ 05 trường hợp vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mà không bị xử phạt để bảo đảm quyền và lợi ích cho chính mình.

  Vi phạm hành chính về thuế là gì?

  Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản thu khác mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Trong đó, các khoản thu khác gồm:

  - Tiền sử dụng đất; 

  - Tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

  - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

  - Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

  - Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

  - Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  Vi phạm hành chính về hóa đơn là gì?

  Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

  Cụ thể, Điều 9, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:

  (1) Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp:

  Người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng. (căn cứ tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính)

  (2) Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế với các trường hợp:

  Người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 

  Trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế chưa phát hiện sai sót của người nộp thuế trong việc khai, xác định số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng sau đó hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế bị phát hiện.

  (3) Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp: Khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

  (4) Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với các trường hợp:

  Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

  (5) Không xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp:

  Trong thời gian người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đó.

   
  2277 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598316   31/01/2023

  05 trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Hiện nay các doanh nghiệp thường gặp nhiều vấn đề sai sót liên quan đến thuế và hóa đơn tuy nhiên không phải trường hợp nào doanh nghiệp cũng sẽ bị xử phạt. Do đó, các doanh nghiệp nên chủ động tìm hiểu quy định của pháp luật để tránh bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm khó khi có sai sót xảy ra liên quan đến vấn đề thuế và hóa đơn này. 

   
  Báo quản trị |  
 • #598382   31/01/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  05 trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Bên cạnh đó, mình cũng muốn cung cấp thêm quy định pháp luật về thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong trường hợp khai sai để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

  Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

  - Tờ khai bổ sung;

  - Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

  Riêng đối với:

  + Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

  Nếu chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

  Nếu đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

  + Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

  Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

  Lưu ý: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

   
  Báo quản trị |