05 Tiêu chí lựa chọn TTHC có thể chuyển giao cho DN, tổ chức xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #508487 27/11/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  05 Tiêu chí lựa chọn TTHC có thể chuyển giao cho DN, tổ chức xã hội

  Thực hiện Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  Trong đó, các Tiêu chí lựa chọn thủ tục hành chính có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội

  - Không nằm trong phạm vi các thủ tục hành chính cơ quan nhà nước nhất thiết phải thực hiện nêu tại điểm 1.

  - Là thủ tục hành chính có nhu cầu cao từ phía người dân, doanh nghiệp

  - Có tính hấp dẫn đối với doanh nghiệp (mức thu bảo đảm có lãi)

  - Có doanh nghiệp, tổ chức xã hội đủ năng lực (cơ sở vật chất, kỹ thuật, trình độ nhân lực...)

  - Đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, không buông lỏng quản lý nhà nước khi chuyển giao cho tư nhân thực hiện.

  Căn cứ tiêu chí lựa chọn, trên cơ sở rà soát các thủ tục hành chính và kết quả thực hiện xã hội hóa trong thời gian qua, đề xuất chuyển giao chodoanh nghiệp, tổ chức xã hội thực hiện một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sau:

  1. Duy trì và mở rộng việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích bưu điện

  2. Duy trì, mở rộng chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công khác

  Mời bạn xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  1684 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận