05 nhiệm vụ của Cục Thể dục thể thao về hoạt động thể thao trong nhà trường

Chủ đề   RSS   
 • #603067 06/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  05 nhiệm vụ của Cục Thể dục thể thao về hoạt động thể thao trong nhà trường

  Ngày 05/6/2023 Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định 1440/QÐ-BVHTTDL năm 2023 tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao.
   
  Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Thể dục thể thao như sau:
   
  05-nhiem-vu-cua-cuc-the-duc-the-thao-ve-hoat-dong-the-thao-trong-nha-truong
   
  (1) 09 nhiệm vụ về thể dục, thể thao cho mọi người
   
  - Trình Bộ trưởng quy định tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng;
   
  - Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đại hội thể thao cho người khuyết tật khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
   
  - Trình Bộ trưởng quyết định tổ chức giải thi đấu từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho người khuyết tật;
   
  - Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao cho nhân dân phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sức khỏe và tình trạng khuyết tật;
   
  - Hướng dẫn các ngành, địa phương việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, thể thao;
   
  - Tổ chức điều tra thể chất nhân dân; hướng dẫn, áp dụng và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao giải trí, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống ở trong và ngoài nước;
   
  - Chỉ đạo, tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia;
   
  - Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao quần chúng;
   
  - Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động của các câu lạc bộ, cơ sở thể dục, thể thao quần chúng và câu lạc bộ cổ động viên.
   
  (2) Về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
   
  Tham mưu giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ:
   
  - Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao cho hoạt động giáo dục thể chất ở các cấp học và trình độ đào tạo;
   
  - Quy định số lượng, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cấp học và trình độ đào tạo;
   
  - Xây dựng, ban hành chương trình giáo dục thể chất, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao ngoại khoá trong nhà trường;
   
  - Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại thể lực của học sinh, sinh viên;
   
  - Quy định hệ thống thi đấu thể thao trường học.
   
  (3) Về thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang
   
  - Tham mưu giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức hoạt động thể thao quốc phòng trong nhân dân;
   
  - Tham mưu giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành và áp dụng tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên, quy định các giải thể thao trong lực lượng vũ trang.
   
  (4) Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
   
  - Tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao;
   
  - Trình Bộ trưởng ban hành quy định quản lý các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam;
   
  - Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam, đại hội thể thao toàn quốc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
   
  - Trình Bộ trưởng ban hành luật thi đấu của các môn thể thao hoặc quyết định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc tế ban hành đối với các môn thể thao chưa có liên đoàn thể thao quốc gia;
   
  - Trình Bộ trưởng quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; phê duyệt điều lệ đại hội thể thao toàn quốc;
   
  - Trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài thể thao Việt Nam theo quy định của pháp luật;
   
  - Trình Bộ trưởng quy định quản lý việc chuyển nhượng vận động viên; tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia; quy định trình tự, thủ tục thành lập đoàn thể thao quốc gia và đội thể thao quốc gia từng môn để tập huấn và thi đấu quốc tế;
   
  - Tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao theo đề nghị của các liên đoàn thể thao quốc gia;
   
  - Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao;
   
  - Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động của các cơ sở thể thao chuyên nghiệp;
   
  - Ban hành điều lệ giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia từng môn đối với các môn thể thao chưa có liên đoàn thể thao quốc gia.
   
  Xem thêm Quyết định 1440/QÐ-BVHTTDL năm 2023 tải có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
  111 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận