05 nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ đề   RSS   
 • #574936 30/08/2021

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5505
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  05 nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Hiệu lực pháp luật từ ngày 15/10/2021) có quy định những nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

  1. Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong từng thời kỳ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc như sau:

  + Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước;

  + Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước.

  2. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

  3. Ngoài các nội dung hỗ trợ riêng theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa quy định chi tiết tại Nghị định này, các nội dung hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

  4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Chương IV và các nội dung hỗ trợ khác không trùng lặp quy định tại Chương III Nghị định này.

  5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở năng lực thực hiện, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện.

   
  660 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  admin (31/03/2023) ThanhLongLS (31/08/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576893   04/11/2021

  Các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên nắm vững các quy tắc trên. Trong bối cảnh dịch bệnh với biến chủng Delta diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, cộng đồng doanh nghiệp cùng nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng vượt qua thách thức.

   
  Báo quản trị |  
 • #577121   18/11/2021

  05 nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Trong thời gian này, để bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần năm rõ những quy định trên để có thể nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước, vượt qua đại dịch lần này, đồng thời có đủ nguồn vốn để duy trì, tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

   
  Báo quản trị |  
 • #582478   31/03/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Trong những năm qua, dù nền kinh tế vẫn còn những khó khăn, số lượng doanh nghiệp thành lập vẫn có xu hướng tăng lên, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy vậy, lâu nay, khối doanh nghiệp này còn chưa có được sự hỗ trợ đúng mức để đạt được sự phát triển tối ưu. Về lâu dài, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thúc đẩy năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng thương mại cũng như mở rộng mạng lưới kinh doanh.

   
  Báo quản trị |