05 khoản chi mà cơ quan thanh tra được trích từ tiền thu hồi sau khi nộp NSNN

Chủ đề   RSS   
 • #605614 23/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2026)
  Số điểm: 66125
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1723 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  05 khoản chi mà cơ quan thanh tra được trích từ tiền thu hồi sau khi nộp NSNN

  Ngày 06/9/2023 UBTVQH đã ban hành Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN).
   
  Cụ thể, các khoản thu NSNN bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra hoặc sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước sẽ được giữ lại một phần.
   
  05-khoan-chi-ma-co-quan-thanh-tra-duoc-trich-tu-tien-thu-hoi-sau-khi-nop-nsnn
   
  Được trích tối đa 30% tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm
   
  - Về mức trích, Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm.
   
  - Được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm.
   
  - Được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.
   
  Cơ quan thanh tra quy định tại điểm b khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 Luật Thanh tra 2022:
   
  - Được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm.
   
  - Được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm.
   
  - Được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.
   
  Cơ quan thanh tra quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Thanh tra 2022:
   
  - Được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp đến 02 tỷ đồng/năm.
   
  - Được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 02 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng/năm.
   
  - Được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 03 tỷ đồng/năm.
   
  Các khoản chi cơ quan thanh tra được sử dụng từ khoản thu nộp NSNN
   
  - Chi cho công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan thanh tra.
   
  - Chi tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
   
  - Chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, hội nghị, hội thảo; chi cho các đoàn đi học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra.
   
  - Chi khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
   
  Mức chi khen thưởng, động viên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thanh tra không vượt quá 1,0 lần tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo quy định của pháp luật cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
   
  Đối với công chức của cơ quan thanh tra tại Bộ, ngành, địa phương được hưởng thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù chỉ được áp dụng một mức cao nhất theo cơ chế, chính sách đặc thù của Bộ, ngành, địa phương hoặc mức chi khen thưởng, động viên theo quy định của Nghị quyết này.
   
  - Chi nghiệp vụ đặc thù phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
   
  Xem chi tiết Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và áp dụng từ năm ngân sách 2024.
   
  147 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận