05 đối tượng được quyền xử phạt trong giao thông đường bộ

Chủ đề   RSS   
 • #390467 03/07/2015

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3535)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4356 lần


  05 đối tượng được quyền xử phạt trong giao thông đường bộ

  Sau đây là danh sách những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và phạm vi xử phạt.

  STT

  Đối tượng

  Phạm vi xử phạt

  01

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

  Có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP  trong phạm vi quản lý của địa phương mình.

  02

  Cảnh sát giao thông đường bộ

  Có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định 171 như sau:

  - Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ được quy định tại Nghị định 171;

  - Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15 Nghị định 171.

  03

  Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ

  Có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định 171 như sau:

  - Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm b, Điểm d Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10 Điều 5;

  - Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm e Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9 Điều 6;

  - Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 3; Điểm d, Điểm e, Điểm g Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều 7;

  - Điểm c, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4 Điều 8;

  - Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12;

  - Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15;

  - Điều 18, Điều 20;

  - Điểm b Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 6 Điều 23;

  - Điều 26, Điều 29;

  - Khoản 4, Khoản 5 Điều 31; Điều 32, Điều 34.

  04

  Trưởng Công an cấp xã

  Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm, Khoản, Điều của Nghị định 171 như sau:

  - Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h Khoản 4 Điều 5;

  - Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 5 Điều 6;

  - Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 3; Điểm d, Điểm e, Điểm g Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều 7;

  - Điểm c, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4 Điều 8;

  - Điều 9, Điều 10;

  - Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11;

  - Khoản 1, Khoản 2 Điều 12;

  - Khoản 1, Khoản 2 Điều 15;

  - Điều 18; Khoản 1, Khoản 2 Điều 20;

  - Điểm b Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 Điều 23;

  - Khoản 1 Điều 26; Khoản 1 Điều 29;

  - Khoản 4 Điều 31; Điều 32; Khoản 1 Điều 34.

  05

  Thanh tra giao thông vận tải

  Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí, cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, khi phương tiện (có hành vi vi phạm) dừng, đỗ trên đường bộ; hành vi vi phạm quy định về đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ và một số hành vi vi phạm khác quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định 171 như sau:

  - Điểm đ Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm đ, Điểm e, Điểm h Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Khoản 8 Điều 5;

  - Điểm a, Điểm đ, Điểm h Khoản 3; Điểm m Khoản 4; Điểm d Khoản 5 Điều 6;

  - Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b Khoản 3; Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều 7;

  - Điểm đ, Điểm e Khoản 1; Điểm a, Điểm b Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 8;

  - Điểm a Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Điểm a, Điểm b Khoản 4; Điểm a Khoản 5 Điều 11;

  - Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15;

  - Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Điểm b, Điểm đ Khoản 5 Điều 16;

  - Điều 19, Điều 20;

  - Khoản 3; Điểm b, Điểm c Khoản 4; Khoản 6; Khoản 7 Điều 21;

  - Điều 22; Điều 23;

  - Khoản 1; Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6; Khoản 7 Điều 24;

  - Điều 25, Điều 27, Điều 28;

  - Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k Khoản 5; Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10 Điều 30;

  - Điều 31, Điều 33, Điều 37, Điều 38.

   

   
  34233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #390472   03/07/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Vấn đề này khá hay, nhưng nếu bạn phamthanhhuu làm rõ hơn từng hành vi mà các đối tượng này được phép xử lý thì tốt quá.

   

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 03/07/2015 09:02:35 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #390499   03/07/2015

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Thanks bạn phamthanhhuu đã chia sẻ thông tin hữu ích.

  Cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, công an cấp xã, thanh tra vận tải mình đều biết trang phục của mấy người này, và những người phải mặc quân phục khi thực hiện nhiệm vụ (xử phạt). Vậy chứ Chủ tịch UBND các cấp khi xử phạt thì phải mặc gì??

   
  Báo quản trị |  
 • #390512   03/07/2015

  shin_butchi viết:

  Thanks bạn phamthanhhuu đã chia sẻ thông tin hữu ích.

  Cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, công an cấp xã, thanh tra vận tải mình đều biết trang phục của mấy người này, và những người phải mặc quân phục khi thực hiện nhiệm vụ (xử phạt). Vậy chứ Chủ tịch UBND các cấp khi xử phạt thì phải mặc gì??

  Ông Chủ tịch UBND thì không có đi ra đứng đường bắt vi phạm đâu bạn, mà bạn phamthanhhuu đề cập chữ "thẩm quyền xử phạt" tức là ổng ngồi trên bàn giấy rồi ký vào "quyết định xử phạt" dựa theo "biên bản vi phạm" mà mấy người có thẩm quyền lập biên bản khi phát hiện vi phạm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn SVHTT_HCM vì bài viết hữu ích
  harylupl (03/07/2015)
 • #390519   03/07/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Mình nghĩ chữ thẩm quyền ở đây là đúng, nhưng thẩm quyền này có thể ủy quyền lại cho người khác xử phạt nên về mặt câu chữ và ý nghĩa không có gì là sai.

   
  Báo quản trị |  
 • #390521   03/07/2015

  công an cấp xã? vậy nghĩa là việc mấy anh công an khu vực ở phường mình núp trong hẻm để bắt các bà các chị đi chợ không đội nón bảo hiểm là đúng luật? rồi nhiều khi có luôn cả dân phòng, dân quân tự vệ đi theo rất đông

   

  không đội nón khi lưu thông thì sai rồi cái này không nói nhưng mình thắc mắc liệu công an khu vực có được phép túm tụm trong ngóc ngách để "canh" bắt dân như thế không? mà khi bắt cướp hay trộm lại không thấy hơi hám, hay thật

   
  Báo quản trị |  
 • #390545   03/07/2015

  kientrucae
  kientrucae

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2015
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  tamnt133 viết:

  công an cấp xã? vậy nghĩa là việc mấy anh công an khu vực ở phường mình núp trong hẻm để bắt các bà các chị đi chợ không đội nón bảo hiểm là đúng luật? rồi nhiều khi có luôn cả dân phòng, dân quân tự vệ đi theo rất đông

   

  không đội nón khi lưu thông thì sai rồi cái này không nói nhưng mình thắc mắc liệu công an khu vực có được phép túm tụm trong ngóc ngách để "canh" bắt dân như thế không? mà khi bắt cướp hay trộm lại không thấy hơi hám, hay thật

  Khoản 4 điều 7 của Thông tư 47/2011/TT-BCAquy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết có quy định như sau:

  “4. Lực lượng Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn quản lý và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh; đỗ xe ở lòng đường trái quy định; điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, không có gương chiếu hậu hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Nghiêm cấm việc Công an xã dừng xe, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.”

  Như vậy, theo quy định trên công an xã, phường, thị trấn vẫn có quyền xử lý hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

  Nhưng mà việc núp vậy là sai

   
  Báo quản trị |  
 • #390606   04/07/2015

  Dongsolar
  Dongsolar

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sao hôm e đi ngược chiều 1 đoạn vào phố để vào ngõ mà cũng bị mấy chú công an phường phạt nhỉ. @@

   
  Báo quản trị |  
 • #390614   04/07/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Đi ngược chiều bị phạt là đúng rồi, còn thắc mắc gì nhỉ ?

   
  Báo quản trị |  
 • #390620   04/07/2015

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Ý bạn Dongsolar là cái vụ đi ngược chiều không được nhắc đến trong đoạn liệt kê của bạn kientrucae đó bạn ntdieu 

   

  Cập nhật bởi shin_butchi ngày 04/07/2015 11:44:36 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #390625   04/07/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết các điều khoản về xử phạt. Tuy nhiên tôi hiểu tinh thần của pháp luật trong việc xử phạt về giao thông là những lỗi hiển nhiên (vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, xe không biển số, v..v...) thì nếu bị phát hiện quả tang thì sẽ bị xử phạt thôi.

  Những hành vi vi phạm không hiển nhiên (không có hoặc không mang GPLX, bảo hiểm) thì chỉ bị phạt khi có hành vi vi phạm khác, có nghĩa là công an không được phép khơi khơi chặn xe để kiểm tra giấy tờ.

  Nếu vi phạm những lỗi hiển nhiên đó mà lại không thể bị phạt vì lý do "không được nhắc đến trong đoạn liệt kê" thì hóa ra có những lỗ hổng pháp luật quá lớn, người dân cứ việc vô tư vi phạm vì cơ quan chức năng không có quyền phạt

   
  Báo quản trị |  
 • #391803   13/07/2015

  Mình muốn hỏi cảnh sát Trật tự ( Mặc cảnh phục xanh) có được dừng xe để kiểm tra giấy tờ khi mình không vi phạm lỗi gì không?

   
  Báo quản trị |  
 • #392468   16/07/2015

  Thế thì ...Anh CA như trên hình, vừa đi vừa chặn xe thì ai thổi phạt?

   
  Báo quản trị |  
 • #392476   16/07/2015

  Chuyenidol
  Chuyenidol
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2015
  Tổng số bài viết (273)
  Số điểm: 2013
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 81 lần


  Nói chung cứ đi sai là đối tượng nào (công an, cảnh sát) cũng có thể chặn xe bạn lại. Có thể họ không có quyền xử phạt hay lập biên bản nhưng nếu cứ cãi nhau làm khó họ thì họ dẫn bạn về phường giải quyết thôi :)

  Luật Việt Tín là công ty luật uy tín chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty giá rẻ (xem bảng giá) cho hàng trăm doanh nghiệp Việt. Nếu bạn muốn được tư vấn thành lập công ty miễn phí xin vui lòng gọi ngay hotline: 0978.635.623 của chúng tôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #392492   16/07/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 75
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


  Chuyenidol viết:

  Nói chung cứ đi sai là đối tượng nào (công an, cảnh sát) cũng có thể chặn xe bạn lại. Có thể họ không có quyền xử phạt hay lập biên bản nhưng nếu cứ cãi nhau làm khó họ thì họ dẫn bạn về phường giải quyết thôi :)

  Bạn là người thông minh....xin bổ sung thêm....Dân quân khg có quyền phạt xe ...nhưng có quyền giử hiện trường ...gọi cảnh sát GT đến được khg?

  Ví dụ : Cấm o tô trên 2 tấn lưu thông.....dân quân ...chặn xe lại gọi giao thông công chánh đến  được khg?

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #396135   12/08/2015

  tubeplaminate
  tubeplaminate

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  nói chung là chán các bác ý lắm ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #397871   28/08/2015

  Dongsolar
  Dongsolar

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  vâng, tại e thấy trên kia là thấy chú ý k được phạt nên e hỏi vậy :(((

   
  Báo quản trị |  
 • #399878   18/09/2015

  nguyentienanh888
  nguyentienanh888

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ở thành phố CSGT bắt còn được, về quê thấy CAX ra bắt, ko đi cùng CSGT trông phản cảm lắm.

   
  Báo quản trị |  
 • #410902   24/12/2015

  Luật như trời :

  Thật ra thấy rõ ! Luật gì cũng kg qua luật rừng cả, dựa trên các nghị định, thông tư gì cũng chỉ dựa trên phần nhỏ để áp dụng cho có gọi là luật. Luật như trời của bộ trưởng bộ ca đã được thủ tướng ký như luật trời, còn người áp dụng thì ở mặt đất, trăm mưu ngàn kế phạt tiền dân đen, dân chúng nước ta thường nói : luật của trời mà người dưới đất áp dụng là luật trời đất và sắc phục ngành của trời lựa cho người dưới đất mặt. Sắc phục nào cũng tự tung tự tát, làm nát lòng dân đen ! Nên giờ quốc gia mình mang tiếng thối nat ! Gậy ông đặp lưng ông ! Dân chứng minh mình kg vi phạm thì bị chóng người thi hanh công vụ ! Còn cán bộ chóng dân mà chóng bậy thì gọi là gi ? Ai hay ai biết !? Ông trời mở hai mắt cũng kg thấy hết được vãn kg thấy hết được nữa ! Chứ đừng nói chi mắt nhắm mắt hí !? Đúng ra thì có câu giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Đằng nầy thì giặc cùng màu da, cùng tiếng nói của nước nhà !
   
  Báo quản trị |  
 • #420468   03/04/2016

  cundaika149
  cundaika149

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2016
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Các bạn cho tôi hỏi một chút. Hôm trước bạn của tôi có bị CA Phường ở Hà Nội tuýt còi vì đi sàn làn và lập biên bản. CA Phường có được xử phạt như thế không?

   
  Báo quản trị |  
 • #421233   11/04/2016

  nhatminh1016
  nhatminh1016

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  "Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ"
  Mấy bạn này thấy bắt cướp bắt trộm, tệ nạn thì ít mà bắt người đi đường rất nhanh :(

  Công ty kiến trúc Nhà Xinh, chuyên thi công thiet ke nha, xây dựng biet thu dep và trang trí các mẫu noi that nha xinh

   
  Báo quản trị |