05 điều cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên cần phải làm trước khi bước qua năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #577583 30/11/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 169 lần


  05 điều cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên cần phải làm trước khi bước qua năm 2022

  Đã cận kề thời điểm chuyển giao sang năm 2022, theo đó là 05 việc mà cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên cần phải thực hiện ở những ngày cuối cùng của năm cũ, cụ thể như sau:

  05 điều cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên cần phải làm trước khi bước qua năm 2022 - Minh họa

  05 điều cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên cần phải làm trước khi bước qua năm 2022 - Minh họa

  1. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trước 15/12/2021

  Căn cứ vào Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có quy định:

  - Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

  Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

  - Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

  2. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:

  Theo quy định tại Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 thì thời điểm kê khai tài sản như sau:

  - Đối với người phải kê khai bổ sung do có biến động về về tài sản, thu nhập trong năm 2021 có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên: Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

  - Đối với người thuộc diện kê khai hàng năm tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP thì thời điểm kê khai năm 2021 là trước 31/12/2021.

  3.  Cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2021

  Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

  - Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân

  - Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

  4. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm

  Hướng dẫn 21/HD/BTCTW nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.

  Cũng theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 130/2020, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hằng năm và trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Do đó, có thể hiểu, nếu cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên thì sẽ đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/12. Sau đó sẽ đánh giá, xếp loại Đảng viên.

  Ngoài ra, tại Điều 14 Quyết định số 132/QĐ-TW, Ban Chấp hành Trung ương quy định:

  Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị đó

  Từ đó, có thể thấy rằng sau ngày 15/12/2021 sẽ tiến hành việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên.

  5. Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch đối với viên chức trong tháng 12/2021

  Trong tháng 12/2021, viên chức phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch đối với những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội trong năm theo căn cứ tại Điều 12 Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019).

  Trên đây là 05 điều mà cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên phải làm vào làm trước khi bước qua năm 2022. Ngoài ra nếu có thêm thông tin gì khác, hãy bình luận xuống bên dưới để cùng trao đổi, xin trân trọng cảm ơn.

   
  1899 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận