05 điểm mới về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Chủ đề   RSS   
 • #530888 16/10/2019

  Limma

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 145 lần


  05 điểm mới về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

  Quốc hội vừa ban hành Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Theo đó, tại Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung lần này đã sửa đổi 36 điều, bổ sung 04 điều, bãi bỏ 2 điều của Luật Đầu tư năm 2014. Dưới đây là một trong những điểm thay đổi nổi bật như sau:

  Quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung lần này đã hoàn thiện hơn quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo đó:

  1. Tại khoản 1 Điều 7 Bổ sung quy định chỉ ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh trong trường hợp “cần thiết” vào khoản 1 Điều 7.

  Quy định như sau:

  “Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết để bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

  ….”

  Quy định tại Luật Đầu tư 2014:

  “Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

  ….”

  2. Sửa đổi khoản 3 để bổ sung thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ, cơ quan ngang bộ nếu được giao trong Luật nhằm thống nhất với quy định tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản QPPL

  Quy định như sau:

  “3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”.

  Quy định tại Luật Đầu tư 2014:

  “3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trừ thủ tục hành chính được giao trong luật.”

  3. Bổ sung khoản 5 và 6 về một số quy định về hình thức áp dụng, nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nguyên tắc bảo đảm quyền tự do đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm hoặc quy định phải có điều kiện.

  Quy định như sau:

  Điều 5. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau:

  a) Đối tượng và phạm vi áp dụng;

  b) Hình thức áp dụng của điều kiện đầu tư kinh doanh;

  c) Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

  d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

  đ) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

  e) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc các giấy tờ xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

  Điều 6. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau:

  a) Giấy phép;

  b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

  c) Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

  d) Văn bản xác nhận;

  đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản”

  4. Bổ sung ngành “h. kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư 2014.

  5. Tiếp tục cấm đầu tư kinh doanh các chất ma túy và tiền chất; các hóa chất, khoáng vật và động, thực vật hoang dã bị cấm theo các công ước quốc tế, nhưng bãi bỏ các Phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư và giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với thực tiễn thay đổi nhanh chóng của các sản phẩm này cũng như yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (khoản 1 Điều 6 dự thảo Luật Đầu tư).

  Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  Mời các bạn xem chi tiết Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) tại file đính kèm:

   
  2678 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Limma vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận