05 điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động 2019 về thử việc

Chủ đề   RSS   
 • #553439 30/07/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 15257
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 175 lần


  05 điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động 2019 về thử việc

  Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó có một số điểm mới nổi bật về thử việc.

  điểm mới bộ luật lao động về thử việc

  1. Có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động

  Cụ thể, theo Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ 2019), người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

  Hiện hành, BLLĐ 2012 quy định: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

  Trên thực tế, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã lồng ghép nội dung thử việc vào hợp đồng lao động.

  2. Bổ sung một số nội dung của hợp đồng thử việc

  Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 BLLĐ 2019. Cụ thể:

  - Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

  (Hiện hành, tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp).

  - Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

  (Hiện hành, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động).

  - Công việc và địa điểm làm việc;

  - Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  (Hiện hành, mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác).

  - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  - Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

  So hiện hành, thay vì dẫn chiếu đến quy định "Thời hạn của hợp đồng lao động" trong hợp đồng thử việc, thì BLLĐ 2019 quy định "thời gian thử việc" trong nội dung hợp đồng thử việc - nghe có vẻ hợp lý hơn. 
   
  3. Trường hợp không áp dụng thử việc đối với người lao động

  Theo BLLĐ 2019, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

  (Hiện hành, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc).

  4. Thời gian thử việc lên đến 06 tháng với nhiều công việc

  Theo đó, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và không quá 180 ngày (06 tháng) đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

  Cụ thể, theo khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Còn theo khoản 7 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, người quản lý doanh nghiệp bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

  5. Người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động

  Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Thực tế, nội dung này được Luật hóa từ quy định tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

  Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

  Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

  Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  3013 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553458   30/07/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn!

  Như vậy, theo quy định Bộ luật Lao động 2019 thì thời gian thử việc của Người lao động có thể kéo dài đến 180 ngày với một số đối tượng. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Bộ luật lao động hiện hành, khi Bộ luật Lao động 2012 thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày.

   
  Báo quản trị |  
 • #553471   30/07/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Hi bạn, chủ đề của bạn rất hay, bài viết của bạn rất đầu tư. Mình đồng ý với bạn ý 03 và ý 04. Tuy nhiên mình có một số ý kiến đóng góp với các ý còn lại như sau:
   
  Một là, Có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động (ý 01).
   
  Mình nghĩ cái này không phải là điểm mới. 
   
  Mặc dù Bộ luật Lao động 2012 không quy định cụ thể việc lồng ghép thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động nhưng thực tế thì các bên vẫn có thể thực hiện được vì nguyên tắc công dân được làm những gì mà pháp luật không cấm. Trên thực tế thì các công ty nước ngoài thường sử dụng hợp đồng thử việc hay offer letter chung với hợp đồng lao động để giảm thiểu công việc giấy tờ cho phòng nhân sự. 
   
  Tuy nhiên, vì không có quy định cụ thể nên quá trình thực hiện đôi lúc sẽ có nhiều khó khăn, đặc biệt là hướng giải quyết khi việc làm thử không đạt yêu cầu, nếu không cẩn thận doanh nghiệp sẽ gặp các rủi ro pháp lý vì bị ràng buộc nghĩa vụ trong hợp đồng lao động đã giao kết.
   
  => Do đó, đối với vấn đề bạn nếu nó không phải là điểm mới vì rõ ràng hiện nay các bên vẫn được lồng ghép thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động.
   
  Bản chất điểm mới ở đây là Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rõ về "hệ quả pháp lý khi việc làm thử không đạt yêu cầu khi lồng ghép thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động". Quy định này tạp hành lang pháp lý rõ ràng hơn để các bên thực hiện. 
   
  Hai là, Bỏ một nội dung của hợp đồng thử việc (ý 02).
   
  Bạn trình bày: So hiện hành, bỏ nội dung "Thời hạn của hợp đồng lao động" trong hợp đồng thử việc. Phần này mình không đồng ý với quan điểm của bạn, có thể bạn đang nhầm lẫn. Bởi vì:
   
  Theo Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 thì: Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.
   
  Và theo Khoản 1 Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 thì:
   
  Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này. => Dẫn chiếu đến Điều 23 thì có nội dung "Thời hạn của hợp đồng lao động".
   
  => Dễ dàng nhận thấy rằng đây là sự bất cập của quy định hiện hành, vì nội dung của hợp đồng thử việc sao lại gồm "Thời hạn của hợp đồng lao động"? Và hiểu đúng hơn là trong hợp đồng thử việc lúc này cần nêu rõ thời hạn thử việc và các nội dung tương tự tại HĐLĐ mà điều luật trích dẫn.
   
  => Đến luật mới điều này đã sửa đổi lại theo hướng hoàn thiện hơn. Theo đó: Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm "thời gian thử việc" và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.
   
  Có nghĩa là về thời hạn hợp đồng thử việc điều luật lúc này đã quy định rõ luôn và không phải dẫn chiếu sang quy định tại điều luật khác.
   
  Ba là, nội dung Người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động (ý 05).
   
  Mình nghĩ cái này không phải là điểm mới, mặc dù Bộ luật Lao động hiện hành không có quy định cụ thể về trách nhiệm thông báo kết quả thử việc cho người lao động nhưng tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định:
   
  Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động...
   
  => Do đó, chúng ta có thể hiểu là trên tinh thần pháp luật lao động hiện hành vẫn quy định trách nhiệm thông báo kết quả thử việc, chỉ là Bộ luật mới quy định cụ thể hơn về nội dung này thôi.
   
  Trên đây là quan điểm của mình. Rất mong nhận được sự đóng góp của mọi người!
   

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #553475   30/07/2020

  quachlinh197
  quachlinh197
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 26 lần


  về vấn đề này theo quan điểm cá nhân của mình thì ngày nay nhu cầu việc làm rất lớn và vấn đề giao kết hợp đồng cũng là vấn đề được mọi người lao động quan tâm. Tuy nhiên trước khi được nhận chính thức cần qua giai đoạn thử việc nên việc quy định cụ thể vấn đề này là hết sức cần thiết.

   
  Báo quản trị |  
 • #553592   30/07/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Mình có một ý muôn bổ sung thêm một trong bài viết này nữa là: Thử việc cũng là người lao động.
   
  Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012 thì người đang thử việc không được xem là người lao động. Bởi vì:
   
  Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2012 định nghĩa:
   
  "Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động".
   
  Từ quy định này dễ dàng nhận thấy rằng người lao động phải là người làm việc theo hợp đồng lao động.
   
  Tuy nhiên, theo Bộ luật Lao động 2019 thì:
   
  "Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động".
   
  Như vậy, quan điểm của mình tới đây thử việc cũng được xem là người lao động. Và khi là người lao động thì họ cũng sẽ được hưởng lương vào ngày nghỉ lễ. Về trợ cấp thất nghiệp khi xác định thử việc cũng là người lao động thì thời gian thử việc cũng không được nhận trợ cấp thất nghiệp. Hiện nay chỉ khi ký HĐ chính thức thì họ mới bị cắt phần này.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #553596   30/07/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà chủ thớt đã chia sẻ. Hy vọng rằng những điểm mới cực kỳ tiến bộ của Bộ luật mới sẽ góp phần cải thiện và nâng cao được quyền lợi cho người lao động. Những người luôn có phần nào yếu thế so với người sử dụng lao động

   
  Báo quản trị |  
 • #553624   30/07/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Cảm ơn về những thong tin mới được chia sẻ liên quan đến bộ luật lao động mới Đây chắc chắn là những thông tin bổ ích đối với các bạn sinh viên chuẩn bị cập nhật mới văn bản. Đọc bài viết trên để có thêm kiến thức sơ bộ trước khi thầy cô đề cập đến các bạn nhe.

   
  Báo quản trị |  
 • #555995   28/08/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Dường như Bộ luật Lao động 2019 đã nâng tầm quan trọng đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Do đó, đã quy định thời gian thử việc đối với vị trí này có thể lên tới 180 ngày.

   
  Báo quản trị |  
 • #556021   28/08/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà AD đã chia sẻ.Thiết nghĩ những điểm bổ sung mới này sẽ mang lại nhiều quyền lợi hơn cho lao động thử việc giúp đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của họ trong giai đoạn thử việc khó khăn.

   
  Báo quản trị |  
 • #556311   30/08/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Cảm ơn bài viết hay và hữu ích của host, mình thấy Bộ luật Lao động 2019 là một sản phẩm cải tiến hiệu quả và của các nhà lập pháp khi mà quyền và lợi ích của người lao động được mở rộng nhiều hơn qua đó có thể nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế.

   
  Báo quản trị |