04 trường hợp tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển mới nhất năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612459 07/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 35 lần


  04 trường hợp tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển mới nhất năm 2024

  Tuyển dụng công chức cấp xã là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Đặc biệt, việc tuyển dụng không qua thi tuyển mở ra cơ hội cho nhiều ứng viên.

  Bài viết này sẽ đề cập chi tiết 04 trường hợp tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển mới nhất năm 2024 theo quy định hiện hành.

  Tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển là một chính sách quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều đối tượng đặc thù và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại cấp xã

  (1) Công chức cấp xã gồm những chức danh nào?

  Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP công chức cấp xã có 06 chức danh sau đây:

  - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự.

  - Văn phòng - thống kê.

  - Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).

  - Tài chính - kế toán.

  - Tư pháp - hộ tịch.

  - Văn hóa - xã hội.

  Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau:

  + Đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người.

  + Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người.

   

  (2) 04 trường hợp tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển mới nhất năm 2024

  Căn cứ Điều 14 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định 04 đối tượng tiếp nhận vào làm công chức cấp xã

  - Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức.

  - Người thôi giữ chức vụ cán bộ ở cấp xã (trừ hình thức kỷ luật bãi nhiệm).

  - Người đã từng là cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

  Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận; hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận và Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được áp dụng quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo Điều 15 Nghị định 33/2023/NĐ-CP

  Như vậy, có 04 trường hợp đối tượng tiếp nhận vào làm công chức cấp xã mà không cần phải qua thi tuyển. 

  (3) Tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã

  Đối với từng chức danh công chức cấp xã khác nhau sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau. 

  Cụ thể tại Điều 10 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn như sau:

  - Tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự.

  Theo Điều 26 Luật Dân quân tự vệ 2019, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.

  Tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội như sau:

  - Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

  - Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

  - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật đó.

  Theo Điều 72 Luật Hộ tịch 2014 quy định công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây:

  - Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

  - Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Tóm lại, theo quy định của pháp luật, có 04 trường hợp tiếp nhận vào  làm công chức cấp xã mà không cần phải qua thi tuyển. 

  Tuy nhiên các đối tượng tiếp nhận phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với từng loại chức danh.

   
  132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận