04 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định mới

Chủ đề   RSS   
 • #595154 02/12/2022

  xuanuyenle
  Top 150
  Lớp 12

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (555)
  Số điểm: 21521
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 500 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  04 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định mới

  Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo đó, quy định cụ thể các trường hợp đăng ký và cơ quan có thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm.

  04 Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm

  Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 99/2022/NĐ-CP nêu rõ 04 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm:

  (1) Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan;

  (2) Đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản;

  (3) Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận;

  (4) Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký; xóa đăng ký nội dung đã được đăng ký đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c tại khoản 1 Điều 4.

  bien-phap-bao-dam

  Cơ quan có thẩm quyền đăng ký

  Việc đăng ký biện pháp bảo đảm phải được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

  - Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 Nghị định 99.

  - Cục Hàng không Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay quy định tại Điều 38 Nghị định 99.

  - Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, tài sản khác quy định tại Điều 41 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

  - Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đã đăng ký tập trung theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  - Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung (động sản) và trường hợp khác quy định tại Điều 44 Nghị định 99.

  03 Cách thức đăng ký

  Ngoài ra, về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm có thể thực hiện qua 03 cách thức sau:

  - Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

  - Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

  - Qua thư điện tử.

  Cách thức nộp hồ sơ đăng ký quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc đối với tàu bay, tàu biển thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, về khai thác, sử dụng tài nguyên biển, về hàng không hoặc pháp luật về hàng hải,

  Cách thức nộp hồ sơ đăng ký quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 đối với trường hợp đăng ký quy định tại Điều 44 Nghị định 99/2022/NĐ-CP được áp dụng đối với người đã được cấp tài khoản đăng ký trực tuyến.

  Xem chi tiết tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2023 và thay thế Nghị định 102/2017/NĐ-CP.

   
  151 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận