04 trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải xin giấy phép

Chủ đề   RSS   
 • #598516 04/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  04 trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải xin giấy phép

  Ngày 01/02/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2012
   
  Theo đó, các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước hay khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, phải có giấy phép quy định như sau:
   
  04-truong-hop-cong-trinh-khai-thac-tai-nguyen- nuoc-phai-xin-giay-phep
   
  Công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký
   
  (1) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 hoặc công trình khai thác, sử dụng nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác lớn hơn 0,1 m3/giây đến 0,5 m3/giây.
   
  Trường hợp hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 có các mục đích khai thác, sử dụng nước có quy mô khai thác thuộc trường hợp phải có giấy phép thì phải thực hiện xin phép.
   
  (2) Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất trên đất liền bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ với quy mô trên 10.000 m3/ngày đêm đến 100.000 m3/ngày đêm;
   
  (3) Khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định 02/2023/NĐ-CP và các trường hợp quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước 2012 trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất do UBND tỉnh công bố.
   
  (4) Sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo khô lượng nước tự chảy vào moong khai thác khoáng sản.
   
  Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải có giấy phép
   
  (1) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16 và khoản 1 Điều 17 Nghị định 02/2023/NĐ-CP.
   
  (2) Khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp
   
  Mà tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích nêu trên.
   
  Nguyên tắc cấp phép sử dụng tài nguyên nước
   
  - Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
   
  - Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật.
   
  - Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước để cung cấp nước cho sinh hoạt.
   
  - Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
   
  - Phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt, quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.
   
  Điều kiện cấp phép sử dụng tài nguyên nước
   
  (1) Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  - Đã hoàn thành việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan.
   
  - Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước nếu chưa có các quy hoạch và quy định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 
   
  Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
   
  Phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước, môi trường.
   
  - Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có xây dựng hồ, đập trên sông, suối phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Luật Tài nguyên nước 2012, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này và các điều kiện sau đây:
   
  + Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí tượng, thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp chưa có công trình.
   
  + Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp đã có công trình.
   
  (2) Trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng nước mà chưa có giấy phép tài nguyên nước, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cấp giấy phép.
   
  Việc xử lý các hành vi vi phạm do thăm dò, khai thác, sử dụng nước không có giấy phép tài nguyên nước thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
   
  Xem thêm Nghị định 02/2023/NĐ-CP có hiệu lực ngày 20/3/2023 thay thế Nghị định 201/2013/NĐ-CP.
   
  755 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023) ThanhLongLS (04/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599510   28/02/2023

  04 trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải xin giấy phép

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp. Như chúng ta có thể thấy hiện nay việc khai thác khoáng sản được thực hiện một cách tràn làn không chỉ với những khoáng sản có giá trị như cát, vàng, đất,...mà cả nước cũng bị khai thác trái phép. Việc khai thác tràn lan, thiếu kiểm soát đã làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm nguồn nước, thay đổi dòng chảy, xói lở bờ, hạ thấp mực nước hạ lưu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và các công trình đê kè hai bên bờ. Vì vậy, cần phải quản lý chặt chẽ, có chế tài xử lý triệt để, quy kết trách nhiệm, giao nhiệm vụ cho các địa phương nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều sai phạm phải xử lý nghiêm.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #599563   28/02/2023

  04 trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải xin giấy phép

  Cảm ơn ý kiến bổ ích của tác giả, tôi xin phép bổ sung thêm căn cứ để cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định tại Điều 19 Nghị định 201/2013/NĐ-CP:

  (1) Việc cấp phép tài nguyên nước phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:

  - Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và địa phương;

  - Quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch tài nguyên nước thì phải căn cứ vào khả năng nguồn nước và phải bảo đảm không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước;

  - Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong vùng;

  - Báo cáo thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

  - Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải thể hiện trong đơn đề nghị cấp phép.

  (2) Trường hợp cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, ngoài các căn cứ trên còn phải căn cứ vào các quy định sau đây:

  - Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng của nguồn nước tiếp nhận nước thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  - Chức năng của nguồn nước;

  - Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

  - Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước.

  (3) Trường hợp cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, ngoài các căn cứ tại Mục (1) còn phải căn cứ vào các quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 52 của Luật tài nguyên nước 2012.

   
  Báo quản trị |  
 • #599598   28/02/2023

  04 trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải xin giấy phép

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Qua bài viết mà mình biết thêm được các trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải xin giấy phép. Bài viết rất đầy đủ và chi tiết, mong sẽ đọc được thêm được nhiều bài viết hay của tác giả

   
  Báo quản trị |  
 • #599800   28/02/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  04 trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải xin giấy phép

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết trên, hiện nay đa số các địa phương, các bộ kiến nghị bổ sung các trường hợp không phải đăng ký, không phải xin phép sử dụng tài nguyên nước. Một phần là không hiểu rõ quy định pháp luật, một phần là cố tình vi phạm để trục lợi.

   
  Báo quản trị |