04 quyền lợi của học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #606054 12/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  04 quyền lợi của học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

  Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành bởi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
   
  Theo đó, học sinh đạt giải cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ được 04 quyền lợi của học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia như sau:
   
  04-quyen-loi-cua-hoc-sinh-doat-giai-hoc-sinh-gioi-quoc-gia
   
  Quyền lợi của học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
   
  - Học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng.
   
  - Học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vả đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Quy chế thi tuyển sinh đại học, tuyền sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.
   
  - Hoc sinh lớp 12 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic được miễn thi tốt nghiệp THPT.
   
  - Học sinh là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực được tuyển thẳng vào các trường đại học theo quy định hiện hành và được ưu tiên cử đi đào tạo đại học nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước.
   
  Đối tượng dự thi cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và chọn đội tuyển Olympic
   
  - Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:
   
  + Học sinh đang học THPT, có xếp loại rèn luyện (hoặc hạnh kiểm) và học tập (hoặc học lực) từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ (hoặc năm học) liền kết với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.
   
  + Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi trong một năm học.
   
  - Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic:
   
  Học sinh đang học THPT và thuộc một trong các diện sau đây:
   
  + Được Bộ GDĐT tuyến chọn trong số các học sinh đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học theo nguyên tắc từ cao xuống thấp theo điểm thi bảo đảm số học sinh được tuyển chọn cho mỗi môn thi không vượt quá tám (08) lần số học sinh cần chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn đó:
   
  + Không tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học, nhưng đã là thanh viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực; thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế trong năm học liền kề trước đó.
   
  Mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi 
   
  - Đối xới kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi (riêng đơn vị dự thi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyên).
   
  - Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic: số lượng thí sinh dự thi mỗi môn hằng năm do Bộ GDĐT triệu tập. bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.
   
  Tiêu chuẩn thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic
   
  - Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:
   
  + Các đơn vị dự thi thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi của đơn vị mình bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 12 Quy chế này.
   
  + Các đơn vị gửi bản đăng ký môn thi, số lượng thí sinh dự thi từng môn, danh sách thí sinh dự thi từng môn về Cục QLCL trước ngày thi ít nhất 30 ngày. Sau thời hạn này, không điều chỉnh danh sách thí sinh đăng ký dự thi.
   
  - Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic: Bộ GDĐT thực hiện việc tuyển chọn, triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 12 Quy chế này.
   
  Xem thêm Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/11/2023.
   
  373 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận