04 điều kiện kinh doanh vận tải hàng không

Chủ đề   RSS   
 • #603510 23/06/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (767)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  04 điều kiện kinh doanh vận tải hàng không

  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 92/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP có quy định:

  Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không là phải đáp ứng các điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy, vốn, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định này. Cụ thể các điều kiện như sau:

  1. Điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác

  (Điều 6 Nghị định 92/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP)

  - Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác bao gồm các nội dung sau đây:

  + Số lượng, chủng loại tàu bay, tuổi của tàu bay;

  + Hình thức chiếm hữu;

  + Phương án khai thác, bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

  - Số lượng tàu bay duy trì trong suốt quá trình kinh doanh vận tải hàng không tối thiểu là 03 tàu bay đối với kinh doanh vận chuyển hàng không; tối thiểu là 01 tàu bay đối với kinh doanh hàng không chung.

  2. Điều kiện về tổ chức bộ máy

  (Điều 7 Nghị định 92/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP)

  - Có tổ chức bộ máy thực hiện hệ thống quản lý an toàn, an ninh, hoạt động khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay, khai thác mặt đất.

  - Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách trong hệ thống quản lý an toàn, an ninh, khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay phải có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm công tác liên tục trong lĩnh vực được bổ nhiệm, có văn bằng, chứng chỉ được cấp hoặc công nhận theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.

  - Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số thành viên là người nước ngoài không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên tham gia bộ máy điều hành. Bộ máy điều hành để tính tỷ lệ theo yêu cầu của khoản này gồm:

  + Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc);

  + Kế toán trưởng;

  + Người phụ trách các lĩnh vực: hệ thống quản lý an toàn; khai thác tàu bay; bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện tổ bay và người giữ chức vụ tương đương xác định theo bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.

  kinh-doanh-van-tai-hang-khong

  3. Điều kiện về vốn

  (Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP)

  - Mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không:

  + Khai thác đến 10 tàu bay: 300 tỷ đồng Việt Nam;

  + Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 600 tỷ đồng Việt Nam;

  + Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.

  - Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.

  - Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:

  + Nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ;

  + Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất;

  + Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

  4. Phương án kinh doanh và chiến lược phát triển

  (Điều 9 Nghị định 92/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP)

  Phương án kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

  - Đánh giá nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường.

  - Đánh giá thực tiễn và mức độ cạnh tranh dịch vụ được cung cấp trên thị trường.

  - Chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không, chiến lược phát triển đội tàu bay và kế hoạch phát triển kinh doanh của 05 năm đầu kể từ ngày khai thác.

   
  129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận