03 trường hợp tổ chức BHYT phải thanh toán trực tiếp chi phí KCB

Chủ đề   RSS   
 • #503812 02/10/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 747 lần


  03 trường hợp tổ chức BHYT phải thanh toán trực tiếp chi phí KCB

  Bộ y tế vừa qua ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

  Nội dung dự thảo đưa ra Các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

  a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

  b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

  c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

  >>> tại Khoản 2 Điều 31 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT

  bao gồm: 

  1. Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên rục lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

  2. Trường hợp kho dữ liệu thẻ không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT, ghi sai thời điểm hưởng 5 năm liên tục, cơ sở y tế thu tiền và xuất chứng từ cho người bệnh.

  3. Trường hợp cấp cứu không xuất trình thẻ, sau đó chuyển viện tới cơ sở y tế khác.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  2150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận