03 trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #527651 04/09/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 484 lần


  03 trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

   

  Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ được tạm dừng trong 03 trường hợp sau:

  STT

  Trường hợp tạm dừng đóng BHXH bắt buộc

  Quy định cụ thể

  1

  Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

   

  - Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

  - Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  Người sử dụng lao động (NSDLĐ) thuộc một trong các trường hợp nêu trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau

  + Thứ nhất, không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ), trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

   + Thứ hai, bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

  - Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  + Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NSDLĐ vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  + NSDLĐ và NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian tạm dừng đóng.

  + Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại Điểm a Khoản này, NSDLĐ và NLĐ tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH.

   

  - Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

  2

  NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc mà bị tạm giam 

  - NLĐ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 115 mà bị tạm giam thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng BHXH.

  - Sau thời gian tạm giam, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam.

  +Trường hợp NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì NLĐ và NSDLĐ thực hiện việc đóng bù BHXH.

  + Các trường hợp khác thì việc đóng bù thông qua NSDLĐ trên cơ sở tiền đóng BHXH do cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo.

  + Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH 2014.

  + Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định NLĐ là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị tạm giam.

   

  3

  NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tạm thời mất việc làm

  NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định 115, khi tạm thời bị mất việc làm được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài xác nhận thì thời gian này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Sau thời gian tạm thời mất việc làm nếu NLĐ trở lại làm việc thì tiếp tục đóng BHXH theo quy định, không thực hiện việc đóng bù BHXH cho thời gian bị mất việc làm tạm thời.

  >>>Thủ tục tạm dừng đóng BHXH bắt buộc:

  Căn cứ khoản 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

  “4. Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị”.

   Theo đó, khi rơi vào trường hợp được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc, NSDLĐ cần làm văn bản đề nghị lên cơ quan bảo hiểm xã hội; khi đó,  sẽ được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kể từ tháng đó.

  + Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi NSDLĐ đóng BHXH cho NLĐ (khoản 1 Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

  + Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của NSDLĐ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị (Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

   

   
  2306 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận