03 thay đổi về “vị trí việc làm” của công chức từ 20/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #550557 30/06/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  03 thay đổi về “vị trí việc làm” của công chức từ 20/7/2020

  Tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực từ 20/7/2020 có nhiều điểm mới về vị trí việc làm và biên chế công chức. Nội dung dưới đây mình sẽ tổng hợp những điểm mới trong quy định về vị trí việc làm. Cụ thể như sau:

   thay đổi về vị trí việc làm

   Thay đổi về “vị trí việc làm: Ảnh minh họa

  *** Về căn cứ xác định vị trí việc làm:

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

  - Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  Hiện hành:

  - Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền ban hành;

  - Tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi và đối tượng phục vụ, quản lý; quy trình, thủ tục quản lý hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

  - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Vị trí địa lý; tính chất, quy mô, cơ cấu dân số; tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh - trật tự;

  - Thực trạng bố trí, sử dụng đội ngũ công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   *** Về phân loại vị trí việc làm:

  1. Phân loại theo khối lượng công việc

  - Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;

  - Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

  - Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

  2. Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

  - Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

  - Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

  - Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

  - Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

  Hiện hành:

  - Vị trí việc làm do một người đảm nhận;

  - Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận;

  - Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

  *** Về điều chỉnh vị trí việc làm:

  Việc điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

  - Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này;

  - Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Hiện hành:

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đô thị hóa, an ninh trật tự;

  - Tính chất, đặc điểm, yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   
  31944 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  thanhmyytdp (02/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563834   29/11/2020

  Chậm nhất là ngày 20/7 năm trước liền kề, các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế công chức hàng năm để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

  Sau ngày 20/7 năm trước liền kề, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm theo quy định tại khoản 1 Điều này thì giữ ổn định số biên chế công chức đã được giao

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588071   24/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (211)
  Số điểm: 1365
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Bài viết đã cho mình biết thêm thông tin quy định thay đổi về vị trí việc làm của công chức như cách xác định vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm. Mình nghĩ sự thay đổi này rất tích cực thay đổi để phù hợp với khả năng của mỗi người sẽ nâng cao nâng suất và hiệu quả công việc.

  Cập nhật bởi leehuy97 ngày 24/07/2022 08:56:47 CH
   
  Báo quản trị |