03 Điều kiện để viên chức kéo dài độ tuổi nghỉ hưu

Chủ đề   RSS   
 • #589307 03/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75325
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1925 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  03 Điều kiện để viên chức kéo dài độ tuổi nghỉ hưu

  Đây là nội dung tại Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  do-tuoi-vien-chuc-nghi-huu

  Cụ thể, Chính phủ quy định viên chức tại đơn vị sự nghiệp được xem xét nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  03 điều kiện đáp ứng của viên chức.

  (1) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

  (2) Có đủ sức khỏe.

  (3) Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

  (So với hiện hành, Nghị định 50/2022/NĐ-CP đã loại bỏ quy định viên chức tự nguyện kéo dài thời gian làm việc, qua đó bổ sung thêm điều kiện trong thời gian xem xét viên chức không bị kỷ luật hay bị truy tố).

  Trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác.

  Hằng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác.

  Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng.

  (So với Nghị định 40/2014/NĐ-CP,thì Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định thời gian gửi đơn đề nghị của viên chức là 06 tháng trước thời điểm nghỉ hưu thay vì 09 tháng).

  Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức.

  Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

  (So với hiện hành, Nghị định 50/2022/NĐ-CP đã sửa đổi thời gian quyết định kéo dài thời gian của viên chức trước thời điểm nghỉ hưu phải ít nhất 03 tháng).

  Tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định độ tuổi nghỉ hưu của viên chức năm 2022 đơn cử như sau: Kể từ ngày 01/01/2022, quy định tuổi nghỉ hưu của viên chức trong điều kiện lao động bình thường.

  -  Lao động nam phải đủ 60 tuổi 06 tháng;

  - Lao động nữ phải đủ 55 tuổi 04 tháng.

  Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

  Nghị định 50/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2022 thay thế Điều 9 Nghị định 141/2013/NĐ-CP, Điều 9 Nghị định 40/2014/NĐ-CP.

   
  350 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận