03 điều cán bộ, công chức, viên chức cần biết về trả lương theo vị trí việc làm

Chủ đề   RSS   
 • #549368 17/06/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  03 điều cán bộ, công chức, viên chức cần biết về trả lương theo vị trí việc làm

  Trả lương theo vị trí việc làm là khái niệm nổi bật mà cán bộ, công chức, viên chức quan tâm khi  Nghị quyết 27/NQ/TW được ban hàng. Để hiểu đúng bản chất khái niệm này, cần hiểu các vấn đề sau:

  vị trí việc làm

  Ảnh minh họa về tiền lương

  1. Quy định về vị trí việc làm hiện nay

  Theo Luật cán bộ công chức 2008 thì:

  Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  Đối với viên chức theo Luật Viên chức 2010:

  Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  2. Cải cách trả lương theo vị trí việc làm xuất phát từ hạn chế về cách thức trả lương hiện nay

  Trong nhiều năm trở lại đây, lương của cán bộ, công chức, viên chức đều được tính theo một công thức chung là hệ số lương x mức lương cơ sở. Có nhiều bậc lương khác nhau, nguyên tắc thông thường thì công tác càng lâu, lương sẽ càng tăng. Vì vậy, khi thực hiện cải cách, xác định phương thức trả lương này không khuyến khích, thu hút được nhiều nhân tài,  không tạo động lực cống hiến.

  3. Đề án trả lương theo vị trí việc làm theo Nghị quyết 27/NQ/TW sẽ:

  - Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

  - Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

  Nhiệm vụ sắp tới sẽ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương:

  - Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện pháp luật cán bộ, công chức, viên chức; chọn lọc tiếp thu kinh nghiệm tốt của quốc tế, rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong khu vực công để làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị trực tiếp xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức, cấp bậc hàm sĩ quan; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm và tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước đã được ban hành. Trên cơ sở đó, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

  Mới đây Bộ Chính trị kết luận chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020 do ảnh hưởng của Covid-19 có thể việc cải cách tiền lương sẽ chậm hơn so với dự kiến nhưng những nhiệm vụ về cải cách tiền lương vẫn sẽ được xây dựng theo tinh thần của Nghị quyết 27.

   
  94045 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  admin (18/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận