02 trường hợp phải lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động kể từ ngày 01/7/2022

Chủ đề   RSS   
 • #590706 31/08/2022

  anhhong58
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 4410
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 32 lần


  02 trường hợp phải lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động kể từ ngày 01/7/2022

  Trước đây theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022); tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) đều có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

  Tuy nhiên, đến Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã thay đổi các quy định về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 20 và Điều 29; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn phải được lập trong các trường hợp sau:

  Một là, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (theo Mẫu số BC26/HĐG) và Bảng kê sử dụng hóa đơn trong kỳ. Riêng đối với trường hợp:

  - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi tắt là người bán) chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp: Bảng kê dùng theo Mẫu BK02/CĐĐ-HĐG

  - Người bán chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Bảng kê dùng theo Mẫu BK02/QT-HĐG

  (Các mẫu văn bản này được quy định tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

  Hai là, trong trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Tổ chức, cá nhân sử dụng sẽ phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế (theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP). 

  >> Như vậy, trong trường hợp người bán xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (không thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế) thì không cần phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

  Ngoài ra, người bán cần lưu ý:

  - Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì người bán nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

  - Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì người bán không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

   
  141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591757   28/09/2022

  02 trường hợp phải lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động kể từ ngày 01/7/2022

  Cảm ơn thông tin bạn đã cung cấp rất hữu ích. Báo cáo tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc mà doanh nghiệp định kỳ 6 tháng và hằng năm phải lập và gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thế nhưng nhiều doanh nghiệp còn lúng túng và bỡ ngỡ trong việc lập báo cáo. Do đó, người sử dụng lao động nên nắm rõ các quy định về báo cáo liên quan đến người lao động để thực hiện đúng quy định để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về sau. 

   
  Báo quản trị |  
 • #593228   31/10/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (237)
  Số điểm: 2079
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 61 lần


  02 trường hợp phải lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động kể từ ngày 01/7/2022

  Cám ơn thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Hiện nay khi áp dụng những quy định mới về hóa đơn sẽ có nhiều thay đổi. Theo đó, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chỉ còn áp dụng với hai trường hợp nhất định chứ không áp dụng cho mọi trường hợp như trước đây. Bài viết của bạn đã thông tin rất rõ về hai trường hợp này. Tuy nhiên mình có góp ý một chút là phần nội dung trên liên quan đến vấn đề báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chứ không phải báo cáo tình hình sử dụng lao động như tiêu đề của bài.

   
  Báo quản trị |